آموزش تصویرسازی ذهنی به بازیکنان والیبال

بهترین بازیکنان جهان مهارت بالایی در تصویرسازی ذهنی دارند و از این مهارت همه روزه استفاده می کنند.

 تصویرسازی یک تکنیک در تمرین ذهنی می باشد که همه حس های شما را شامل می شود؛ افکار، احساسات، عواطف، نور، صدا و آدرنالین؛ تا بتوان یک تجربه را در ذهن بازسازی کرد یا یک موقعیت را ایجاد کرد. یک بخش مهم در تصویرسازی ذهنی این است که حس کنید در روشی که می خواهید عمل می کنید (با اعتماد به نفس، تمرکز، با ریتم و سرعت خوب و ... ). همانطور که تری اورلیک روانشناس بزرگ ورزشی به جای تصویر سازی از واژه حسی سازی استفاده می کند. خیلی از بازیکنان از تصویر سازی ذهنی به عنوان یک مهارت، قبل از مسابقه برای ایجاد اعتماد به نفس استفاده می کنند. تصویر سازی ذهنی همین طور می تواند به عنوان یک تکنیک شناختی برای برنامه ریزی استراتژی مسابقه، مرور برنامه های بازی، تجسم آنچه که می خواهید رخ دهد، یا یک مهارت سازگاری و مواجهه با شرایط، برای متمرکز و خونسرد ماندن در شرایط پرفشار و غیر منتظره به کار رود.

هر بازیکنی این توانایی را دارد که از تصویر سازی ذهنی استفاده کند، این مهارتی است که باید تمرین شود و پرورش یابد.
•  تصویر سازی ذهنی چگونه کار می کند؟

اول اینکه تحقیقات نشان داده اند که تصویر سازی ذهنی مسیر های عصبی برای انجام یک جابه جایی معین را تقویت می کند. وقتی که شما اجرای یک مهارت ورزشی ویژه را تصویر سازی می کنید، عضلات شما در همان توالی که در اجرای واقعی عمل می کنند از نظر عصبی برانگیخته می شوند  ( تشریح روانی-عصبی-عضلانی). دوم اینکه، تصویر سازی ذهنی می تواند به عنوان یک سیستم کد دهی در مغز عمل نماید تا به بازیکن کمک کند تا یک برنامه یا نقشه عملکرد را شکل دهد؛ تصویر سازی نقشه عملکرد ذهنی را تقویت می کند و فعالیت ها و جابه جایی ها برای بازیکن بیشتر آشنا می شوند و شاید اجرای آنها خودکار تر هم بشود ( تئوری یادگیری سمبولیک). سومین موضوع از تئوری بیو- انفورماتیک می آید که در نتیجه آن تصویر سازی در فعال سازی یک شبکه تحریک و واکنش کد گذاری شده درگیر می شود.

پژوهش های اخیر روی اثربخشی تصویرسازی ذهنی به عنوان یک مهارت خودتنظیمی مهم تمرکز دارد ( مثلاً توانایی هدف گذاری، برنامه ریزی و حل مشکلات، تنظیم استرس و اضطراب مسابقه، تنظیم میزان برانگیختگی، مدیریت اثربخش احساسات و عواطف). نکته کلیدی این است که به ذهن، عضلات و احساسات خود برنامه ای برای موفقیت بدهید و تا جای ممکن تصویر سازی خود را واضح، واقعی و با جزئیات انجام دهید. زمانی که شما به طور واضح در ذهن خود برای مسابقه آماده می شوید، به سیستم عصبی مرکزی شما برای موفقیت برنامه داده می شود، گویی فعالیتی که شما تصویر سازی کرده اید قبلاً اتفاق افتاده است.
•  استفاده از تصویر سازی ذهنی
تصویر سازی ذهنی و تمرین ذهنی را واقعاً می توان همه وقت و همه جا انجام داد؛ و بله! نتیجه هم می دهد. از طریق تصویرسازی ذهنی شما می توانید به ذهن و عضلات خود، قبل از مسابقه، برنامه برای موفقیت بدهید؛ به طور موفقیت آمیزی یاد بگیرید که احساسات قبل از مسابقه ( برانگیختگی، اضطراب، آدرنالین، عواطف) را تنظیم کنید. خود را ببینید که با تمرکز و اعتماد به نفس از عهده ی موقعیت های ناسازگار و نامساعد برمی آیید، و یا خود را ببینید که به اهداف مسابقه دست یافته اید. برای مثال در طول آماده شدن ذهنی برای مسابقه، خود را آنطور که می خواهید ببینید و احساس کنید؛ با اعتماد به نفس و تمرکز بازی می کنید و تحت فرمان و کنترل مربی هستید. در بسیاری از مواقع بازیکنان زمانی که در مسابقه یک اتفاق غیر منتظره رخ می دهد، ثبات و وقار خود را از دست می دهند. پیش بینی اتفاقات و از قبل انتخاب کردنِ استراتژی هایی برای حفظ تمرکز و اعتماد به نفس، تأثیر این وقایع ناخواسته را به حداقل می رساند.

منبع : کانال دانش والیبال