آب آوردن زانو به چه حالتی اطلاق میشود؟

در حالت طبیعی مقدار کمی مایع در هر مفصل وجود دارد . مثلا در مفصل زانو طبیعی حدود3cc مایع مفصلي وجود دارد .

هرگونه آسیبی می تواند باعث واكنش بافت سینوویوم (که مسؤول ترشح مایع مفصل است) شده و نتیجتا سبب افزایش ترشح مایع مفصلي شود كه در اصطلاح عام " آب آوردن زانو "ناميده ميشود .  
                    
بنابرین آب آوردن زانو یک مشکل اولیه زانو نیست و معمولا ناشی از وجود مشکل دیگری در زانو است .

 بيماريهای روماتیسمی
آرتروز
 پارگی منیسک
نرمی استخوان کشکک

می توانند با تورم ناشی از تجمع مایع مفصل تظاهرکنند .

 درضربه های شدید خونریزی حاد داخل مفصل  تورم ایجاد میکند که می تواند شدید و دردناک باشد . در غالب موارد ، تخلیه ی مایع مفصل نیاز نیست چون تا وقتی علت اولیه برطرف نشود ، مایع مجددا بازگشت خواهد کرد . ولی اگر آنقدر میزان مایع تجمع یافته زیاد باشد که باعث فشار و درد شود ، ممکن است جراح زانو تصمیم بر تخلیه آن بگیرد . همچنین درمواردی براي تشخیص ماهیت مشکل زانو ممکن است جراح نمونه ای از مایع را براي آزمایشگاه ارسال نماید.

درمان اصلي، درمان مشكل زمينه اي زانو مثل آرتروز و… است.

منبع.......چکیده مقاله دکتر منصوری جراح ارتوپدی