تایم اوتTIME OUT

تایم اوت یکی از اختیارات مربی است که در جهت منافعی از آن استفاده میکند.

در اکثر مردم عادی و ورزشکار ها و حتی برخی مربی ها این ذهنیت وجود دارد که هر موقع تیم حریف چند پوئن پشت هم گرفت سریعا جهت ایجاد وقفه تایم اوت گرفته شود

ولی آیا تنها کاربرد تایم همینه؟
آیا هر موقع تیم حریف چند پوئن گرفت باید تایم گرفت؟

چه زمانی مربی تقاضای تایم استراحت میکنه؟
1) وقتی تیم حریف چند امتیاز پشت سر هم بگیره(شایع ترین حالت)
2) وقتی تیم به دلیلی خاص از احاظ روحی بهم میریزه مثلا اشتباه حساس داور
3) ایجاد وقفه در کار سرویس زن خوب حریف ( یکی از حالات مورد یک)
4) خطای ارنج در تیم خودی باشه ولی داور نفهمه
5) در امتیازات و مواقع حساس برای گفتن نکات فنی و ایجاد انگیزه(این مورد کمتر در بین مربیان دیده میشود متاسفانه)

در تایم استراحت مربی چه میگوید؟
1) توجه به مسایل روحی روانی
2) گفتن نکات فنی به صورت ساندویچی مثل حدس نقشه حریف ، نکات ارنج حریف، اگر تیم حریف برای وقفه سرویس تایم گرفته به سرویس زن تذکر لازم داده شود و
علاوه بر نکات فوق موارد دیگری نیز بر گرفتن تایم تاثیر دارد مثلا در بازی های پایاپای نباید تایم را در پوئن های پایین سوزاند یا گاهی گرفتن تایم ریتم تیم خودی رو میگیرد

منبع : کانال دانش والیبال (تهیه کننده مربی محترم امیر مهدی رحیمی)