نکاتی برای مربیان والیبال

1- راهنماي خوبی باشید و بهتر ارتباط برقرار کنید، بیشتر گوش کرده و به افراد خود بازخورد دهید.

2- از نزدیک با والدین همکاري داشته و آنان را عضوي از تیم و گروه به حساب آورید.

3-  در برنامه هاي آموزشی شرکت کنید تا در آنجا بتوانید مهارتهاي ارتباطی و اطلاع رسانی و مهارتهاي مرتبط با ورزش را توسعه داده و اصلاح کنید . این موضوع به شما کمک خواهد کرد تا با ورزشکاران و والدین آنها بهتر ارتباط برقرار کنید.

4- احتیاجات ورزشکاران خردسال خود را درك کرده و با نیازهاي خود هماهنگ کنید.

5-کودکان را به خاطر عدم توانایی در انجام آنچه شما اکنون میتوانید انجام دهید، سرزنش نکنید. سعی کنید به خاطر آورید که وقتی خودتان در این سن بودید ، چه تواناییهایی داشتید و به چه چیزهایی علاقه مند بودید.

6- به یاد داشته باشید که موفقیت ، ضرورتاً به معناي برنده شدن یا کسب مقام نیست.
🔸🔸موفقیت میتواند شامل موارد زیر باشد:
الف-  اجراي خوب و صحیح مهارت
ب-  اصلاح و توسعۀ مداوم مهارتهاي اجرایی و توانایی حرکتی
مقایسۀ میزان پیشرفت و بهبود افراد مشابه و یکسان، باید بیشتر بر اساس مقایسۀ نتایج آزمونها و عملکردهاي آنان در گذشته و حال باشد.

7- چربی بدن  :   در اوایل کودکی،پسران و دختران‏ مقدار مشابهی چربی دارند که تقریبا بین 16 تا 18 در صد است . 18 سالگی،درصد چربی بدن دختران‏ ممکن است 24 تا 28 درصد باشد، در حالی که در پسران ممکن است فقط 12 تا 16 درصد باشد ، این‏ تغییرات چربی باعث کاهش نسبی توان‏ هوازی و قدرت و توان عضلانی‏ در دختران می‏شود و مربیان باید این موضوع را در نظر داشته باشند.
8- کودکان در سنین 8 تا 16 سال، مکانیزم‏های‏ خستگی‏ آور کم‏تری خواهند داشت . یعنی کودکان از نظر بدنی خسته شده ولی از نظر ادراکی دیر متوجه خستگی خود شده که همین مسئله را باید مربیان در نظر گرفته و به آنها استراحت بیشتری بدهند هرچند خودشان تمایل به ادامه تمرین داشته باشند .

9- عضلات اسکلتی کودکان تمایل‏ بیشتری به مصرف چربی در مقایسه با گلیکوژن یا گلوکز دارند و با صرف‏ انرژی یکسان، تقریبا 10 درصد اکسیژن‏ بیشتر هنگام سوختن چربی مورد نیاز آنهاست. یعنی سوخت اصلی کودکان هنگام فعالیت چربی است که فقط با حضور اکسیژن تبدیل به انرژی مورد نیاز فعالیت می شود . بنابراین کودکان در فعالیتهای هوازی بهتر عمل می کنند . تولید انرژی از طریق مسیر بی ‏هوازی،در کودکان 8 تا 16 ساله کم‏ است (میزان اسید لاکتیک کم است ) . بنابراین باید به نبود این علائم اولیه‏ خستگی در کودکان توجه کرد و مواظب‏ افزایش بیش از حد حرارت،کم آبی و درماندگی و خستگی  آنها بود .
همچنین دارای آستانه‏ ی‏ بی ‏هوازی بالاتری نسبت به بزرگسالان‏ هستند و از این نظر،به دوندگان بزرگسال‏ تمرین کرده شباهت دارند . بازگشت به حالت اولیه ‏ی آن‏ها نیز سریع‏تر است .

10 - تنظیم حرارت : کودکان حرارت بیشتری به ازای‏ یک کیلوگرم از وزن بدن خود نسبت به‏ بزرگسالان تولید می‏کنند  . اما سیستم‏ تنظیم حرارتی آنها به خوبی بزرگسالان‏ نیست . هنگام دویدن در زیر نور مستقیم آفتاب‏ یا شنا در آب سرد که افزایش حرارت‏ بدن یا کاهش حرارت بدن سریع‏تر اتفاق می افتد کودکان نسبت به بزرگسالان زودتر گرم و زودتر سردشان می‏شود از همین جهت ملاحضات ویژه از سوی مربیان ضروری است .

11- درک فعالیت : درک شدت فعالیت در کودکان نسبت به‏ افراد بالغ کم‏تر است . این موضوع ممکن است‏ باعث فعالیت بیش از حد آنها شود و حقیقتاً آنها را دچار درماندگی، افزایش‏ حرارت و احتمالاً کم آبی کند . مربیان باید برای‏ کودکان،دوره ‏های کوتاه فعالیت‏ طراحی کنند . باید دوره‏های فراوان‏ استراحت را پس از حدود 15 تا 20 دقیقه تمرین،منظور شود . در فواصل‏ استراحتی،کودک باید حدود 75 تا 100 میلی ‏لیتر آب یا نوشیدنی دیگر مصرف کند.