نقش‌های یک مربی والیبال

مربی در راستای انجام وظایف خود نقش‌های متعددی را بر عهده دارد که مهمترین آنها عبارت است از:


۱) مربی به‌عنوان معلم
مربیان باید شیوه‌های آموزشی را برای سطوح مختلف به‌کار ببرند و بدانند که شاگردان از سطوح مختلف یادگیری برخوردار هستند.
۲) مربی به‌عنوان رهبر
مربیان الگوی رفتاری شاگردانشان هستند. مربیان با ارتباط با شاگردان از قابلیت‌های آنان آگاهی پیدا کرده و هدایت می‌کنند.
۳) مربی به‌عنوان سازمان‌دهنده
مربیان با توجه به اهداف گروه، تدارک لازم را برای حضور موفق بازیکنان در مسابقات، رویدادهای ورزشی و فرآیندهای دیگر زندگی پیش‌بینی فراهم می‌کنند.
● مربی موفق به نیازهای مربیگری توجه می‌کند
سه نیاز اصلی در مربیگری هر رشته ورزشی وجود دارد:

● نیازهای مربی
مهم است که مربیان از علم و تکنولوژی برای آموزش رشته ورزشی برخوردار بوده و همواره به دانش روز مجهز شوند. مربیان باید قابلیت رهبری داشته باشند.
 نیازهای شاگردان
در مربیگری موفق در نظر داشتن نیازهای شاگردان از جنبه‌های مختلف فوق‌العاده مهم است از جمله این نیازها می‌توان به انگیزه رضایت، برناه و تمرین مطلوب اشاره کرد.
 ارتباط مؤثر
مهمترین ویژگی مربیان موفق دنیا این است که برای توسعه مهارت‌های مربیگری و ارتباط مؤثر با شاگردانشان وقت می‌گذارند. ارتباط از ویژگی‌های بارز توسعه انسانی در پدیده‌ها و فرآیندهای مختلف ورزش و مربیگری است.
مهارت‌های ارتباطی برای مربیان به دو گروه مهارت‌های ارتباطی کلامی و مهارت‌های ارتباطی غیرکللامی تقسیم می‌شود. از ویژگی‌های مهم مهارت‌های ارتباط کلامی ثبات و استحکام، صداقت و اختصار است و مهارت‌های ارتباط غیرکلامی مهم که در اختیار مربیان است حالات چهره، زبان بدن و مهارت گوش دادن است.
 اختلالات برقراری ارتباط
مردم راه‌های اختلال آمیز برقراری ارتباط را در کودکی از خانواده و محیط می‌آموزند از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: چگونه ظاهربین باشیم، چگونه ظاهرسازی کنیم، چگونه پنهان‌کاری کنیم، چگونه دروغ بگوئیم و از این قبیل که اینها برقراری ارتباط را تضعیف می‌کنند.
آفت‌های ارتباط سالم
▪️ مربیان باید به موانع و آفت‌های ارتباط سالم و مؤثر توجه داشته باشند.
▪️ صحبت کردن و هرگز گوش ندادن.
▪️ همیشه کنترل کردن و دستور دادن.
▪️ هرگز کنترل نکردن و بی‌تفاوت بودن.
▪️ در کنترل، نداشتن عواطف و هیجانات.
▪️ بی‌توجهی به ارتباط غیرکلامی.
▪️ یارغار شدن با شاگردان.
● سخن آخر
مربیان برای برقراری ارتباط مؤثر می‌توانند مهارت‌های مرتبط را یاد بگیرند و با به‌کارگیری و تجربه آموخته‌‌ها وارد دنیای مربیگری موفق شوند.

منبع : کانال دانش والیبال