نکات تغذیه ای که باید به بازیکن آموزش داد


1- غذاهای روزانه را حداقل در پنج وعده ميل نمائيد.
2- غذا را خيلي داغ و يا خيلی سرد ميل نکنيد.
3- غذا را خوب بجويد تا هضم آن را در معده تسهيل نمائيد.
4- از خوردن قسمتهای سوخته غذا پرهيز نمائيد.
5- از خوردن چربی ، غذاهاي خيلی چرب ، پر روغن و همچنين از خوردن کره زياد اجتناب نمائيد.
6- از غذاهای سرخ شده و کلا" سرخ کردنی پرهيز نمائيد.
7- در خوردن شيرينی جات و مواد قندی افراط ننمائید
8- حداقل در سه وعده از وعده های روزانه شما می بايد از مواد پروتئينی استفاده شود
9- از مواد هيدرات کربن دار به ميزان کافی می بايد در رژيم غذايی گنجانده شود
10- حجم موادغذايی هر وعده را کنترل نمائيد .
11- بدن بطور روزانه نياز به انواع ويتامين ها دارد و لذا ميبايد از مواد حاوی ويتامين به ميزان کافی استفاده نمود.
12- در طول روز ، هفته و ماه مي بايد از رژيمهای متنوع و کامل ، همچنين باب ميل در صورت هماهنگی با جدول غذايی استفاده شود.
13- مواد غذايی را برای وعده های روزانه در محيط مناسب نگهداری نمائيد.
14- هر روز حداقل 10 ليوان آب بنوشيد .
15- قبل يا بعد از تمرين و بلافاصله چيزی نخوريد (منظور وعده غذايی است)
16- با پرخوری و افراط در استفاده از مواد مختلف خود را دچار سوء تغذيه ننمائيد.
17- از مواد غذايی ومکملهای با کيفيت استفاده نمائيد.
18- انجام آزمايش ،تست بدنی و همچنين چکاب کلی ميتواند کمک خوبی جهت تنظيم رژيم غذايی باشد.
19- مشخص نمودن وضعيت بدن و اندازه گيری مستمر چربی شما را در برنامه ريزی غذايی کمک مي کند .
20- هيچگاه برنامه غذايی مطلق و ثابتی را دنبال ننمائيد ، سعی کنيد رژيم غذايی را متناسب با فعاليت روزانه تنظيم کنيد.
21- نوشيدن آب در طول روز به ميزان کافی از نکات مهم تغذيه است .
22- رعايت فاصله زمانی قبل و بعد از تمرين ، مهمترين نکته در تغذيه است.
23- فاصله زمانی هر وعده غذا با وعده بعدی متناسب با نوع غذا تعيين می شود و بطور متوسط هر 5/2 اليی ساعت می باشد.
24- در رژيم غذايي بهتر است قبل از تمرين ، بيشتر از مواد کربوهيدرات استفاده نمائيد.
25- غذا را با لذت وآرامش ميل نمائيد تا هضم آن راحت باشد.
26- با ميل با پرخوری سر ميز غذا مقابله نمائيد.
27- تقريبا 2 هفته پس از شروع رژيم غذايی بدن شروع به سوزاندن چربيهای ا ضافی خواهد نمود.
28- رژيم غذايی خود را با دقت ، صبر و استقامت دنبال نمائيد.
29- رعايت نکردن حتی يک وعده ميتواند بسياری از زحمات شما را تلف نمائيد.
30- چنانچه ميتوانيد روزانه کمی گريپ فروت و گوجه فرنگی بصورت جدا استفاده نمائيد .

منبع : کانال دانش والیبال در تلگرام      educationvolleyball@