منشا بیرونی حواس پرتی در مسابقات

این اتفاق زمانی می افتد که حوادث بیرونی که پتانسیل انحراف ذهن شما را دارند به وقوع می پیوندند.

 

یک مثال عالی، واقعه دوی ماراتون  المپیک 2004 آتن است. در آن المپیک، دونده ها بیشتر از 26 مایل دویدند. در این مسابقه مخصوص ماراتن، واندرلی اف لیما   از برزیل، سه یا چهار مایل تا برنده شدن فاصله داشت. ناگهان، یک تماشاچی و هوادار دیوانه که یک لباس سبز شبیه هیولا پوشیده بود، از روی حفاظ ها عبور کرد و دقیقاً جلوی او پرید و سعی کرد جلوی او را بگیرد و او را درون جمعیت انداخت. لیما توانست او را کنار بزند و به دویدنش ادامه بدهد، اما این شوک باعث شد که او تمرکزش را از دست بدهد. او سوم شد و مدال برنز گرفت.

نمونه بالا یکی از حواس پرتی های بیرونی بود؛ مسائلی خارج از ذهن ورزشکار که باعث انحراف و تخریب تمرکز ورزشکار می شود.
در زیر به موارد رایج حواس پرتی بیرونی اشاره شده است:

• بقیه هم تیمی ها
• رفتار مربی
• رفتار حریف
• یک تماس تلفنی بد توسط مسئولین تیم
• وجود مسئولین در مسیر ورزشی شما
• رسانه ها (گزارشگرها ، مقالات روزنامه ها و غیره)
• خستگی
• جمعیت
• حضور شخص خاص مانند والدین و غیره در بین جمعیت
• آسیب دیدگی
• مصدومیت هم تیمی و یا حریف

دکتر: افسانه صنعتکاران

منبع : روانشناسی کاربردی برای ورزشکاران