روانشناسی رفتار بعد از شکست

  روانشناسی رفتار بعد از شکست:

بعد از یک شکست چه رفتاری با بازیکنان خود دارید؟ آیا به دنبال مقصر می گردید؟ آیا بازیکنان را تنبیه می کنید؟ مثلا سطل آشغال می دید دستشون تا کل باشگاه رو تمیز کنند؟

بهشون میگید تا 10 دور زمین رو بدوند؟

کدامیک از رفتارهای فوق را انجام می دهید؟ شاید همه آنها را، شاید بعضی ها و شایدم هیچکدام!

 من، معتقد هستم که بازیکنان تیم شکست خورده، احساس گناه کرده و دچار تخریب اعتماد به نفس می شوند، حالا یک مربی باید از این واقعیت اطلاع داشته باشد و سعی کند تا به سرعت اعتماد به نفس بازیکنان خود را تقویت کرده و احساس گناه را از آنها دور نماید، چون بازیکنان باید خود را برای بازی بعدی آماده کنند!

 متاسفانه اغلب شاهد این بوده ام که مربیان بعد از باخت، به تحقیر و تخریب اعتماد به نفس بازیکنان پرداخته اند تا تصحیح و تقویت آن!

 در مواقع شکست، مربیان باید به موارد زیر توجه کنند:
- تحقیر و تخریب ممنوع
- شخصی سازی شکست و نسبت دادن آن به یک یا چند بازیکن خاص، ممنوع
- کمک به ایجاد حس های واقعبینانه ولی مثبت
- طراحی یک برنامه تمرینی رو به جلو همراه با امید و مثبت نگری

نویسنده :هاشم فعال (مشاور و روانشناس )