تقسیم بندی والیبالیستها بر اساس نوع تمرکز در بازی

1) بازیکنی که اتفاقات را رقم می زند:
(دارای تمرکز مطلوب، خلاق، مثبت، برانگیخته نه مضطرب، پرتلاش و در نهایت  تعیین کننده نحوه بازی ).

2) بازیکنی که مشاهده کننده هست:
( دارای تمرکز مطلوب و کامل نیست، به طور کامل در جریان بازی درگیر نمی شود، بیشتر از بازی به حاشیه ها و تفکرات درونی خود تمرکز می کند، تحت فشار کنترل خود را از دست می دهد و دارای خطاهای تمرکزی متعددی هست).

3) بازیکنی که می پرسد: چه اتفاقی افتاد؟
( فاقد تمرکز، هرگز در جریان بازی نیست، بوسیله اتفاقات زیادی که در پیرامون وی در حال رخ دادن هست دچار تشویش و اضطراب می شود، بیش از حد به توپ نگاه می کند و همیشه از بازی عقب هست).


 شما جزء کدامیک از بازیکنان فوق هستید؟ به این سوالات با صداقت پاسخ بدید و بعد از شناسایی نوع تمرکزتان، سعی کنید با انجام تمرینات تمرکزی خود را به بازیکنی که اتفاقات را رقم می زند، تبدیل کنید.
 یعنی بازیکن نوع اول


هاشم فعال(مشاور و روانشناس)