خود ناتوان سازی در والیبال

شاید اکثر شماها با بازیکنانی مواجه شده باشید که قبل از یک رقابت حساس خودشون رو به مصدومیت می زنند یا شاید خود شما به عنوان یک والیبالیست همین احساس رو تجربه کرده باشید.

شاید اکثر شماها با بازیکنانی مواجه شده باشید که قبل از یک رقابت حساس خودشون رو به مصدومیت می زنند یا شاید خود شما به عنوان یک والیبالیست همین احساس رو تجربه کرده باشید. یا بعضا ورزشکار قبل از شروع بازی شروع میکنه به بهانه تراشی درباره شکستی که هنوز رخ نداده. مثلا میگه:

- اونا خیلی قویتر از ما هستن، اگه ببازیم چیزی از شایستگی های ما کم نمیشه.

- من امروز اصلا حال ندارم، فکر کنم نتونم خوب بازی کنم.

- اونروز تو تمرین مچ پام آسیب دیده (در صورتی که آسیبی در کار نیست).

* خوب حتمن می پرسید دلیل این رفتارها چیه؟

- دلیل این رفتارها این هست که اون والیبالیست ها کمالگرا هستن و نمی خوان مقابل چشم بقیه یک بازیکن ضعیف و دست و پاچلفتی به نظر بیان. اونا نمی خوان بقیه به نقاط ضعفشون پی ببرن و به همین دلیل حتی قبل از انجام بازی شروع می کنن به توجیه عملکرد ضعیف خودشون.

اونا یا خودشون رو به آسیب دیدگی میزنن یا حریف رو بیش از حد گنده می کنن تا اشتباهات احتمالی خودشون توجیه بشه.

- برای کمک به این قبیل والیبالیست ها بهتره اهمیت نتیجه، اشتباهات و نظر دیگران درباره اونا رو کم کنید و بهشون کمک کنید که بدون مقایسه خود با دیگران فقط به وظایف عملکردی خودشون عمل کنن.


-هاشم فعال (مشاور و روانشناس ورزش)

بازنشر ازکانال دانش والیبال