کتاب والیبال

کتاب پایه دوم هنرستان رشته تربیت بدنی

این کتاب شامل بخش هایی چون :

بخش اول – فصل یک

آشنایی با تاریخچه والیبال و وسایل امادگی بدنی ، شیوه ی حرکت و اشنایی با توپ

کتاب والیبال ،اشنایی با توپ ،سیستم در بازی، شناخت مناطق زمین ،گرم کردن ،اشنایی با انواع پاس، تاکتیک حمله ( ابشار) ،و .......

تعریف رشته والیبال

تاریخچه

اشنایی با توپ

 

فصل جدید در والیبال

اشنایی با وسایل آموزشی

اشنایی با امادگی بدنی

 

نکات ایمنی

 

فصل دوم : اشنایی با تکنیک های مقدماتی والیبال

تکنیک پنجه                                              تکنیک آبشار

تکنیک ساعد                                            تکنیک دفاع روی تور

 

تکنیک سرویس

 فصل سوم : آشنایی با تکنیک های اولیه و قوانین ومقررات

تاکتیک

شناخت مناطق زمین

سیستم در بازی

تاکتیک سرویس

اشنایی با قوانین ومقررات بین المللی والیبال

بخش دوم –  فصل چهار

نگاهی بر تحولات جدید ، گرم کردن ، مرور تکنیک ها و امادگی جسمانی

نگاهی بر تحولات جدید

سرد کردن نکات ایمنی منابع انرژی

فصل پنجم : اشنایی با تکنیک ها ، ارتقای مهارت و اجرای بازی

اشنایی با تکنیک مقدماتی توپ گیری

حرکت به اطراف

اشنایی با انواع پاس

تمرینات تحت فشار و ……..

فصل ششم : اشنایی با تاکتیک های والیبال و قوانین و مقررای

تاکتیک حمله ( ابشار)

تاکتیک دفاع روی تور

تاکتیک دریافت سرو

اشنایی با قوانین ومقررات بین المللی

تاکتیک حمله ( ابشار)

اصطلاحات و واژه های تخصصی

برای دانلود کتاب والیبال روی لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود (PDF, Unknown)

باز نشر از وب سایت sportforall