مشخصات کفش ورزشی با کیفیت

بشر از بدو خلقت با کیفیت سرو کار داشته است؛ وقتی از واژه کیفیت استفاده می شود معمولا محصول یا خدمتی را در نظر می گیریم که انتظارات ما را برآورده می سازد....

بشر از بدو خلقت با کیفیت سرو کار داشته است؛ وقتی از واژه کیفیت استفاده می شود معمولا محصول یا خدمتی را در نظر می گیریم که انتظارات ما را برآورده می سازد. این انتظارات بر مبنای استفاده مورد نظر و قیمت فروش آن محصول می باشند . وقتی یک محصول از انتظارات ما پیش می افتد ، کیفیت آن را مورد توجه قرار می دهیم . انتظارات مشتریان در مورد خدمات نیز متفاوت است مثلا افراد در مورد کیفیت کفش ورزشی ممکن است نظرات متفاوتی را ارایه دهند . یک کفش خوب بایستی بتواند کیفیت عملکرد ورزشکار را بهبود بخشد و دوم اینکه سلامت پای ورزشکار را تامین کنند نه تنها پای انسان بلکه کل ستون فقرات کمری و گردنی از کفش تاثیر می پذیرند ،طراحی عضلات پای انسان به گونه ای است که هر چه شوک و فشار و ضربه از طرف زمین است در کفش جذب گردد ونیروی تخریبی روی ستون فقرات کاهش می یابد . کفش های ورزشی باید راحت و با دوام باشند و به خوبی از پا محافظت کنند و با انجام فعالیت ورزشی عملکرد لازم را داشته باشند. در هر ورزشی انجام حرکات ویژه ای مد نظر است بنابراین کفش باید در مقابل فشارهای وارده، از پا محافظت کند و در انجام مناسب حرکات، ورزشکار را یاری کند. کفش نامناسب با ایجاد فشار به پا می تواند باعث تغییر شکل پا و همچنین ایجاد پینه و تاول شود علاوه بر این کفش نامناسب باعث ایجاد اختلالات مکانیکی می شود. که در تعادل کلی بدن اثر می گذارد و حتی ممکن است به وضعیت نامناسب عضلات و مفاصل منتهی می شوند . برای جلوگیری از آسیب دیدگی در انگشتان، ناخن های و حتی استخوان های روی پا از کفش ورزشی مناسب استفاده نمایید. کفش ورزشی مناسب دارای خصوصیات انعطاف پذیری، سبکی، نرمی، ضربه گیری در سطح تماس جهت پر کردن قوس های کف پا و آزادی حرکات انگشتان پا در داخل کفش میباشد.

نویسندگان:

رقیه دادخواه - کارشناس ارشد دانشگاه خوراسگان
  مریم هداییان - کارشناس ارشذ دانشگاه خوراسگان