بیشتر بازیکنان ارسال پاسورشونو نگاه نمیکنن یا میکشن جلو و توپ میفته پشت سرشون و انحنای بیش از حد کمر پیدا میکنن یا انقدر دیر حرکت میکنن که نمیتونن جهش کنن و دستشون ( آرنج ) زاویه دار ضربه میزنه . پس توپت رو تا دقیقه ی نود نگاه کن بعد از ضربه هم دنباله ی توپت رو نگاه کن . درضمن اگر میخوای خراب کنی هول شو و استرس بگیر . آخه چرا ؟ یه توپ چند گرمی بیشتر نیست همراه گام و جهش که همش به خودت بستگی داره .

نکته ی بعدی در مورد حرکات اضافی . مثل گام اضافی یا چرخش اضافی دست ( بال زدن اضافی با چرخش بیش از حد کمر ) . اگر نمیتونین این اشکال رو هنگام ضربه زدن رفع کنین اول گام و ضربتون رو آروم و بدون توپ ولی با تکنیک درست برید و کم کم سرعتشو بالا ببرید و برسونید به سطح دلخواهتون .نکته ی بعدی محل ضربست که دو قسمت . یکی محل ضربه نسبت به توپ یکی محل ضربه نسبت به دست .

محل ضربه نسبت به توپ یعنی فاصله ی توپ با کتف که این فاصله اگر بیش از یک دست صاف باشه باعث میشه خودتو به سمت توپ پرت کنی و اگر کمتر از یک دست صافت باشه ضربت از چهارچوب خارج میشه یا از قدرت کافی برخوردار نمیشه مهمتر از همه اینکه از ناحیه ی مهره های پشت و کمر ( به خصوص گودی کمر ) دچار آسیب دیدگی میشی . فاصله ی درست توپ با کتف بستگی به نقطه و زمان استتارت گامت داره و اگر پاس خیلی بهت نزدیک بود نیاز نیست 3گام بری میتونی با دوگام یا جفت فاصله ی درست داشته باشی و کار ضربه رو تموم کنی .

قسمت دوم ( محل ضربه نسبت به دست ) یعنی جایی که کف ( و تا حدی از گودی مچ ) دستت به توپ ضربه میزنه . اگر گامت و زمان استارتت و فاصله ی توپ با کتفت درست باشن باید توپت رو20الی 25 سانتی متر بالاتر از پیشانیت ببینی در نتیجه دید خوبی به توپت داری پس باید کف دستت کامل روی سر توپ بخوابه و در ادامه مچ زدن و کشیدن دست به پایینه که فعلا وارد اون بحث نمیشم . اگر میخوای تو زمین حریفت چاه نفت وا کنی روی سر توپت بکوب روی سرش . محکم و شلاقی ( وبا انگشتان باز ). اینکه روی سر توپت بکوبی رابطه ی زیادی داره با دیدت به توپ و فاصله ی توپ با کتفت